Liturgie

10:55 uur Portretfoto
11:00 uur: Fotocollage van het leven van Renate
Opening
Lied: Mijn hulp is van u Heer – Opw. 640
Gebed
“Het leven van onze Renate”
Lied: Als het leven soms pijn doet
Lezen: Psalm 103 BGT
Lied: Stil, mijn ziel wees stil – Opw. 717
Overdenking over Psalm 103,15-17a BGT
Lied: Heer wijs mij uw weg – Opw. 687
Gebed
Lied: Op die dag – Opw. 818
Dankwoord
Uitdragen, My Way

Bekijk de dienst terug