Kernpunten van ons geloof

  1. God: Wij geloven in God, zoals geopenbaard in de Bijbel. God heeft de wereld lief en toont deze liefde het duidelijkst in Jezus Christus, de redder van de wereld.
  2. Bijbel: De Bijbel beschouwen wij als het gezaghebbende Woord van God. Het vormt de basis voor leer en leven binnen onze gemeente.
  3. Genade: Genade is de weg tot verlossing. Mensen kunnen niet door hun eigen inspanningen gered worden, maar alleen door het geloof in Jezus Christus.
  4. Gemeenschap: Als gemeente hechten we veel waarde aan gemeenschap en betrokkenheid bij elkaar. Samenkomsten, Bijbelstudie en diaconale activiteiten spelen daarin een belangrijke rol.

Onze gemeente is onderdeel van de Nederlands Gereformeerde Kerken(NGK). De NGK worden gevormd door ongeveer 320 plaatselijke kerken met samen bijna 140.000 leden.

De NGK is ontstaan uit een fusie tussen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken in mei 2023.