In de ochtend organiseren we twee kerkdiensten in ons eigen kerkgebouw, in de middag organiseren we samen met een aantal andere gemeentes in Assen een kerkdienst. In de agenda vind je een overzicht van de aankomende diensten.

Wat doen we tijdens een kerkdienst?

Als je nog nooit in een kerk bent geweest en niet zo goed weet wat je moet verwachten, is het goed om te weten dat de diensten in onze kerk een aantal vaste programmaonderdelen hebben.

  1. Votum en groet: De voorganger spreekt het votum uit (dit is een belijdenis van vertrouwen in God) en begroet de gemeente.
  2. Zingen: Er worden liederen gezongen, begeleidt door een orgel of andere muziekinstrumenten.
  3. Gebed: De voorganger leidt een gebed waarin verschillende onderwerpen aan bod kunnen komen, zoals dankzegging, voorbede en schuldbelijdenis.
  4. Schriftlezing: Een gedeelte uit de Bijbel wordt voorgelezen. Dit kan uit het Oude of Nieuwe Testament zijn.
  5. Preek: De voorganger houdt een preek waarin hij uitleg geeft over een Bijbeltekst en de boodschap toepast op het dagelijks leven.
  6. Geloofsbelijdenis: De gemeente spreekt een geloofsbelijdenis uit, bijvoorbeeld het Apostolicum of het Nicenum.
  7. Collecte: Er wordt geld ingezameld voor verschillende doelen, zoals de kerk, diaconie of zendingswerk.
  8. Zegen: De voorganger spreekt een zegen uit over de gemeente.

Daarnaast zijn er diensten waarin we het avondmaal vieren, mensen worden gedoopt of mensen openbare geloofsbelijdenis doen.

Zien we je binnenkort in een kerkdienst?

Of je nu al lang deel uitmaakt van onze gemeente of gewoon nieuwsgierig bent, je bent van harte welkom om met ons mee te doen. Samen willen we God groot maken en leven uit zijn genade!