Bijbelinspiratie

Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16