Jeugd

Binnen onze gemeente staat het jeugdwerk centraal. Dit begint al tijdens de kerkdiensten waar de jongste jeugd naar de crèche en kinderkringen kunnen waar zij bijbel-onderwijs krijgen.  De afgelopen jaren hebben we ook tal van nieuwe initiatieven ontwikkeld:

  • Reis naar Israël: Een unieke kans voor jongeren om de Bijbelse geschiedenis en cultuur van dichtbij te ervaren.
  • Kloosterweekenden: Momenten van bezinning en verdieping waarin we samen stilstaan bij ons geloof.
  • Youth Alpha: Een interactieve cursus waarin jongeren openhartig kunnen praten over levensvragen en het christelijk geloof.

We geloven dat de jeugd de toekomst heeft, en daarom investeren we graag in hun geloofsontwikkeling. Samen bouwen we aan een gemeenschap waarin jongeren zich thuis voelen en hun geloof kunnen ontdekken en verdiepen.

Heb je vragen over ons jeugdwerk of wil je meedoen? Neem gerust contact met ons op!

Mannen- en vrouwenweekenden

In onze gemeente organiseren we jaarlijks een mannenweekend en een vrouwenweekend. Tijdens deze weekenden is er volop gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en samen op zoek te gaan naar verdieping van het geloof.

Paas- en kerstvieringen

Voor christenen is het kerstfeest samen met Pasen het belangrijkste feest van het jaar.

Met Kerst staan we stil bij de geboorte van Jezus Christus. In Jezus kwam God zelf in de vorm van een mens naar de aarde om het weer goed te maken tussen God en de mensen.

Pasen markeert de eerste keer dat de dood werd overwonnen. Het is een teken van hoop en eeuwig leven. In aanloop naar Pasen is er een vastenperiode van 40 dagen. Op goede vrijdag gedenken we dat Jezus voor ons aan het kruis heeft geleden. Op zondag vieren we dat Hij weer is opgestaan en de dood heeft overwonnen.

Ondersteuning van de Voedselbank

De Voedselbanken in Nederland vervullen een belangrijke rol voor mensen die (tijdelijk) voedselhulp nodig hebben. Ook in Assen is er een groeiende behoefte aan ondersteuning vanuit de Voedselbank.

In onze gemeente organiseren we daarom maandelijks een inzameling voor de Voedselbank in Assen. Daarnaast organiseren wij vier keer per jaar, in samen werking met de Jumbo in Marsdijk, een inzamelingsactie.

Herderstocht Balloo

Misschien ken je onze gemeente via de Herderstocht in Balloo. Deze jaarlijkse wandeltocht over het Balloërveld op kerstavond was een manier waarop we het evangelie hebben willen delen met bewoners van Assen en omliggende dorpen. Een klein zaadje dat hopelijk door het werk van de Geest vrucht zal dragen.

Door wet- en regelgeving is het op dit moment helaas niet langer mogelijk om een Herderstocht in Balloo te organiseren.