De Nederlandse Gereformeerde Kerk (NGK) Assen Marsdijk is ontstaan in de wijk Marsdijk van de gemeente Assen. De kerkelijke gemeente is in 1996 ontstaan uit de gemeente Assen-Noord. Bij de oprichting werd rekening gehouden met een grootte van ongeveer 500 leden, maar dit aantal werd snel overstegen. Sinds 2016 schommelt het ledenaantal tussen de 950 en 1000 leden.

De NGK Assen Marsdijk is één van de vijf NGK gemeenten in Assen, wat voor een stad als Assen met 70.000 inwoners veel is. Dit heeft geleid tot een klein grondgebied voor de gemeente en een situatie waarin gemeenteleden elkaar gemakkelijk tegenkomen.

Rond 2010 heeft de gemeente een visie opgesteld rond gemeente zijn en die beschreven is vanuit drie aspecten: Boven, Binnen en Buiten. Later is er een vernieuwde versie verschenen met de titel ‘Het kennen van Jezus Christus is ons alles’.

De NGK is ontstaan uit een fusie tussen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken in mei 2023.

Kijkend naar de toekomst willen wij ons richten op de inhoud van het geloof, diepgang in het onderwijs, diversiteit in de diensten en beleving. Vormen zullen veranderen maar het onderwijs in de Bijbel en het delen van ons geloof blijven kernwaarden voor de kerk.