We zijn verheugd om aan te kondigen dat onze nieuwe website vandaag in gebruik is genomen!

In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw ontwerp, de technische realisatie en de invulling van de nieuwe website.

Onze vorige website was inmiddels ruim 8 jaar oud en is ontwikkeld in een tijd waarin er andere eisen aan techniek en toegankelijk werden gesteld dan nu het geval is. De nieuwe website heeft een fris ontwerp en is ontwikkeld met een sterke focus op digitale toegankelijkheid.

Waar de vorige website vooral gericht was op intern gebruik en gemaakt was voor mensen die bekend zijn met de (terminologie in de) NGK, is de nieuwe website ontwikkeld met als doel externen te informeren en enthousiasmeren. Sinds een aantal jaar gebruiken we Scipio voor de interne communicatie en dat zorgt ervoor dat we nu deze keuze hebben kunnen maken. Uiteraard zijn de diensten ook op de nieuwe website te volgen en terug te kijken of luisteren.

De ontwikkeling van deze nieuwe website was een mooi moment om ook het logo kritisch onder de loep te nemen. Deze heeft een andere vorm en kleurstelling gekregen. Met deze doorontwikkeling is het logo op alle denkbare plekken te gebruiken en zijn tekst en beeldmerk ook goed te lezen voor bijvoorbeeld mensen met een kleurenblindheid.