Votum & Zegengroet
Intredelied, DNP 33: 1 en 6
Lezing wet Exodus 20
Gezongen gebed “Heer ik kom tot U”
Kindermoment
Kinderlied Kids Opwekking 17 Omdat wij kinderen van de Vader zijn.
Bijbellezing Rom 8: 1-17
Zingen GK2006-Lied106 (God in de hoog alleen zij eer) verzen 2,3 en 4
Tekst Rom 8:12-17
Preek
Zingen Opwekking No longer slaves/Niet langer slaven
Gebed
Collecte
Slotlied Selalied “Welkom thuis”
Zegen