Votum
Vrede-/zegengroet
DNP 133: 1, 2 Wat goed is het om eensgezind te leven
Gebed
Vraag en antwoord 54 en 55 van de Heidelbergse Catechismus
1Petr. 2:1-10
DNP 118: 6, 7 De steen waar bouwers niets in zagen
Preek
LB 971: 1, 2, 3 Zing een nieuw lied voor God de Here
Belijdenis
Weerklank 274: 1, 5
Gebed
Collecte
LB 968: 1, 2, 4 De ware kerk des Heren
Zegen