Votum en groet
Ps 67,1.2 De Here God zij ons genadig
Wetslezing
Lb 381,1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Gebed
L Mt 25,31-46
Z DNP 82,1.2
Kindmoment
preek
Lb 793,1.2.3 Bron van liefde, licht en leven
Dank- en voorbedegebed
Collecte
Opw 710 Zegen mij
Zegen